Bellpartners

network

Kaip yra saugomi asmens duomenys?

Dalyvavimas apklausose yra anoniminis, o asmeninė informacija, gaunama pildant anketą ar apklausų metu, yra griežtai konfidenciali. Siekiant informacijos privatumo, BellPartners.lt sistemoje tik autorizuoti vartotojai gali įvesti duomenis ir tik BellPartners.lt komanda gali prieiti prie duomenų saugyklos.

Laikantis duomenų apsaugos taisyklių Jūsų:

  • asmeninė informacija neteikiama tretiesiems asmenims, išskyrus LR įstatymuose numatytus atvejus;
  • el.paštas nenaudojamas nepageidaujamos reklamos siuntimui;
  • Bell Partners Lithuania apklausų tinklo dalyvių suteiktą informaciją renka, tvarko ir saugo griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.
Rašykite
info@bellpartners.lt
Skambinkite
+370 670 38 091
Užsukite
Sporto g. 11, Vilnius, Lietuva