Bellpartners

network

Dalyvių amžius
Viešosios nuomonės ir rinkos tyrime internetu gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys, sulaukę 18 metų. Nepilnamečiai nuo 15 metų gali dalyvauti tik gavę tėvų (globėjų) sutikimą.

Registracija
Norint tapti bellpartners.lt nariu ir dalyvauti viešosios nuomonės ir rinkos tyrime internetu, tereikia užsiregistruoti. Tai galima padaryti adresu www.bellpartners.lt. Registracija būna baigta, kai yra užpildoma Pirmoji anketa ir Jūs gaunate patvirtinimą apie sėkmingą registraciją.

Dalyvavimas tyrime
Užpildę pirmąją anketą, jūs patvirtinate, jog sutinkate gauti kvietimus dalyvauti viešosios nuomonės ir rinkos tyrimuose internetu bei esatę susipažinę ir sutinkate su šios sutarties sąlygomis.
Tapdami BellPartners.lt nariu, Jūs ir UAB “BELL PARNTERS Lithuania" esate nepriklausomi ir šio susitarimo nereikėtų vertinti kaip santykių tarp “darbdavio” ir “darbuotojo”.
Dalyvavimas viešosios nuomonės ir rinkos tyrime internetu yra savanoriškas. Neatsakę į anketą ar praleidę terminą Jūs neprarasite BellPartners.lt nario statuso ir kitą kartą Jums vėl bus siunčiamas laiškas-pakvietimas.

Dovanos ir prizai
Atsidėkodami už Jūsų sugaištą laiką atsakant į anketų klausimus, UAB "BELL PARNTERS Lithuania“ įteiks Jums nepiniginių dovanų.
Kiekviena Jūsų užpildyta anketa bus vertinama taškais. Taškų skaičius priklausys nuo tyrimo skubos (kuo skubesnis tyrimas, tuo didesnis “uždarbis”) bei apklausos apimties: kuo daugiau laiko jums teks sugaišti, tuo daugiau taškų gausite.
Surinkus 200 taškų, Jums priklausys 20 Lt vertės dovana. Dovanos išsiunčiamos gavus Jūsų pageidavimą Jūsų anketoje nurodytu pašto adresu.
Sukaupti taškai negali būti keičiami į grynuosius pinigus.

Terminai
Dalyvauti apklausoje Jūs būsite kviečiami elektroniniu laišku asmeniškai, todėl būtina, kad Jūsų el. paštas būtų “aktyvus”. Gautame laiške-pakvietime bus nurodytas terminas, per kurį anketa turi būti užpildyta.

UAB BELL PARTNERS Lithuania įsipareigojimai ir atsakomybė
UAB Bell Partners Lithuania įsipareigoja:

 • saugoti BellPartners.lt nario pateiktus asmens duomenis ir nenaudoti jų kitiems tikslams, tik viešosios nuomonės ir rinkos tyrimams;
 • užtikrinti viešosios nuomonės ir rinkos tyrimo dalyvio atsakymų anonimiškumą – visi atsakymai bus analizuojami tik apibendrintų statistinių duomenų forma;
 • informuoti apie Jūsų sukauptus taškus, gautus atlikus apklausą;
 • Jums sukaupus ne mažiau nei 200 taškų ir išreiškus pageidavimą, ne vėliau kaip per 30 dienų išsiųsti Jums priklausančias  dovanas;
 • UAB Bell Partners Lithuania gali periodiškai atsiųsti Jums trumpus klausimus, reikalingus patikslinti jau užpildytos anketos duomenis, kurie nebus įvertinti taškais.

UAB BELL PARTNERS Lithuania palieka sau teisę:

 • priklausomai nuo anketos sudėtingumo keisti anketos užpildymo vertę (taškais) arba siūlyti kitą skatinimo formą;
 • nesuteikti taškų, jei respondentas tyčia pateikia klaidingus atsakymus arba jei į anketos klausimus atsakinėja kitas asmuo.

UAB BELL PARTNERS Lithuania pasilieka sau teisę nesiųsti dovanos:

 • jei dalyvio sąskaitoje yra sukaupta mažiau nei 200 taškų;
 • jei dalyvis nutraukia savo narystę turėdamas mažiau nei 200 taškų.

UAB BELL PARTNERS Lithuania neatsako:

 • už nuolatinę nenutrūkstamą ir/arba saugią prieigą prie mūsų paslaugų - mūsų interneto svetainės darbą gali trikdyti daug mūsų nekontroliuojamų išorinių veiksnių;
 • už dovanų (trečiųjų šalių įsteigtų mokėjimo kuponų ir pan.) panaudojimo tvarkos pasikeitimus;
 • už gyventojų prievolę deklaruoti pajamas, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

BellPartners.lt nario įsipareigojimai ir atsakomybė
BellPartners.lt narys garantuoja, kad:

 • jam yra ne mažiau nei 18 metų; o jei mažiau (15-17 metų) – yra gautas tėvų (globėjų) sutikimas dalyvauti viešosios nuomonės ir rinkos tyrimuose internetu;
 • jis nesiregistruos BellPartners.lt puslapyje daugiau nei vieną kartą;
 • tyčia nepateikinės klaidingos informacijos;
 • neplatins ir neatskleis jokioms trečiosioms šalims informacijos, gautos dalyvaujant  UAB BELL PARTNERS Lithuania organizuojamose apklausose;
 • jo pateikti asmens duomenys yra teisingi ir tikslūs;
 • jo nurodytas pašto adresas yra teisingas ir juo turi būti siunčiamos dovanos už surinktus taškus.

Atsisakymas dalyvauti

Norint nutraukti savo dalyvavimą BellPartners.lt organizuojamose apklausose, Jums pakanka informuoti mus el.paštu  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it arba prisijungus prie www.BellPartners.lt.

Intelektinės nuosavybės teisės
Visos autoriaus teisės į duomenis, esančius www.BellPartners.lt puslapyje, o taip pat anketos bei anketose pateiktų klausimų formuluotės priklauso UAB BELL PARTNERS Lithuania. Be išankstinio raštiško UAB BELL PARTNERS Lithuania sutikimo draudžiama šiuos duomenis ir (arba) anketas pilnai ar dalį jų kopijuoti, naudoti komerciniais tikslais ir (arba) viešai platinti bet kokiomis priemonėmis ir/ar būdais.

Rašykite
info@bellpartners.lt
Skambinkite
+370 670 38 091
Užsukite
Sporto g. 11, Vilnius, Lietuva